wtorek, 26 maj 2020, Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny

Pogoda w Janowie

Uroczystość ślubowania klas pierwszych w Zespole Szkół

Jest tradycją naszej szkoły, że uczniowie klas pierwszych zostają oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół podczas uroczystego ślubowania, a odbywa się to w obecności Dyrekcji, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Część artystyczna została przygotowana przez Panie Urszulę Boryńską i Kingę Jargiło.

            Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Dyrektor Teresa Biernat, która w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie ślubowania ,którym uczniowie rozpoczynają swoje lata nauki w nowej szkole. Wzruszające były słowa Pani Dyrektor gdy zwróciła się bezpośrednio do pierwszoklasistów z życzeniami, aby szkoła stała się nie tylko miejscem, w którym będą zdobywać wiedzę, ale również spotkają przyjaciół i będą rozwijać swoje zainteresowania. Przewodniczący klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły w imieniu swoim i pozostałych uczniów. Uczniowie ślubowali między innymi, że staną się godnymi tradycji szkoły, że  będą godnie wypełniać obowiązki ucznia, będą pracować tak, aby osiągać sukcesy. Jakże miło było wysłuchać wierszy i piosenek  wykonywanych przez uczniów klas pierwszych. To nasi młodzi nowi utalentowani!  Podczas uroczystości ślubowania miało miejsce ważne wydarzenie – podpisanie Umowy Patronackiej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie o objęciu przez Uczelnię Patronatu nad Szkołą. Pani Kanclerz WSEI Teresa Bogacka zaprezentowała młodzieży główne założenia Umowy. Strony zobowiązują się do podejmowania wspólnych działań dla poszerzenia wiedzy, podnoszenia efektów kształcenia i zainteresowań młodzieży. Umowa patronacka umożliwia między innymi korzystanie z bazy dydaktyczno-wychowawczej i obiektów sportowych Uczelni, a także możliwość korzystania  przez Szkołę z laboratoriów naukowo-badawczych WSEI w ramach zajęć organizowanych dla uczniów przez Uczelnię.       W tym dniu gościliśmy również Panią dr Małgorzatę Artymiak z Katedry Psychologii WSEI, która wzbudziła ogromne zainteresowanie młodzieży klas III podczas wykładu o szczęściu, temperamencie i rozwijaniu swoich pasji życiowych.

Oficjalna część zakończyła się wręczeniem przez Panią Dyrektor dyplomów każdej klasie na pamiątkę ślubowania. Po oficjalnej części uroczystości klasy pierwsze musiały jeszcze wykazać się sprytem, siłą, odwagą i wiedzą bowiem rozpoczął się turniej z konkursami i rozgrywkami nie tylko sportowymi przygotowany przez Panów – Pawła Pachutę i Tomasza Gałuchę.. Każda klasa miała możliwość przedstawienia swojej twórczości w postaci wiersza lub piosenki, a było to zaprezentowane bardzo ambitnie i na wysokim poziomie. Konkurencje sportowe wymagały wiele sprytu i sprawności fizycznej,  a było o co walczyć – nagrodą były talony na ocenę celującą z wybranego przedmiotu! Wielkim zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez starszych kolegów dla uczniów klas pierwszych z różnorodnymi konkursami: leśnicy dla leśników, geodeci dla geodetów itd.

Była to bardzo ważna i wzruszająca uroczystość dla całej społeczności szkolnej. Cieszymy się z przyjęcia nowych uczniów do grona Zespołu Szkół. Życzymy im wspaniałych sukcesów ,prawdziwych przyjaźni i realizacji wszystkich marzeń.

Tekst i foto: A.Widz

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www