czwartek, 6 sierpień 2020, Imieniny: Jakuba, Sławy, Sykstusa

Pogoda w Janowie

  Aktualności

  2012.09.06
  Jak piękne i urokliwe są okolice Janowa Lubelskiego i samo miasto przekonało się już wielu – zarówno mieszkańców, którzy na co dzień tutaj żyją, uczą się, pracują jak i turystów coraz tłumniej i częściej odwiedzających nasz region.
  2012.09.06
  Jak piękne i urokliwe są okolice Janowa Lubelskiego i samo miasto przekonało się już wielu – zarówno mieszkańców, którzy na co dzień tutaj żyją, uczą się, pracują jak i turystów coraz tłumniej i częściej odwiedzających nasz region.
  2012.09.04
  W dniu 04.09.2012 r. w kaplicy Domu Pomocy Społecznej „Barka” odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz za tych, którzy złożyli za nią daninę krwi.
  2012.09.04
  Agnieszka Wiechnik uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, potem wyjechała do Krakowa na studia, które rozpoczęła na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale filmoznawstwo, jednak zrezygnowała i...
  2012.09.04
  Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, póz. 1509) na...
  2012.09.04
  Mieszkańcy 22 miast Lubelszczyzny będą mieli okazję obejrzeć ekspozycję promującą Port Lotniczy Lublin. Tym razem oprócz zdjęć z poszczególnych etapów budowy, pojawiły się stare fotografie nawiązujące do historii lubelskiego lotnictwa....
  2012.09.03
  Janowskie Stowarzyszenie Regionalne zajmuje się między innymi restaurowaniem nagrobków cmentarnych  zasłużonych  osób dla Ziemi Janowskiej. W ostatnią sobotę przed odpustem Matki Boskiej Siewnej zorganizowano sprzedaż zniczy. Uzyskane...
  2012.08.31
  Trwają prace remontowe dróg gminnych w naszym mieście.
  2012.08.30
  Aktualnie trwają prace  w ramach projektu „Kontynuacja rewitalizacja historycznego centrum Janowa Lubelskiego pod kątem wprowadzenia nowych funkcji kulturalnych wraz z rewitalizacją przestrzeni i budynków osiedla wielorodzinnego”. Przy budynku...
  2012.08.30
  W dniu 1 września, kiedy porządkujemy nasze groby przed mszą świętą odprawianą na cmentarzu na odpust Matki Bożej Siewnej, przy bramie cmentarnej  członkowie towarzystwa regionalnego będą sprzedawać znicze, z których dochód będzie przeznaczony...
  2012.08.28
  W ramach konsultacji społecznych w Gminie Janów Lubelski, przeprowadzone zostało pogłębione badanie  ankietowe dotyczące ewentualnego powstania w naszym mieście supermarketów. W badaniu wzięło udział 975 mieszkańców.
  2012.08.28
  Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarkisą BEZPŁATNE.
  Twój pomysł - europejskie pieniądze
  eu
  Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Lubelskiego na lata 2007-2013.
  Projektowanie i tworzenie stron www