Pogoda w Janowie

wtorek, 16 październik 2018, Imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza

W dniu 12 września odbędzie się dyskusja publiczna nad planem zagospodarowania przestrzennego „ZALEW”

Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza wszystkie osoby zainteresowane a także przedstawicieli instytucji i mediów na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno-rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim, która odbędzie się w dniu 12 września o godz. 900 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w  Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59.

W dyskusji wezmą udział urbaniści pracowni „KANON”, którzy dokonają autorskiej prezentacji projektu dokumentu i udzielą dodatkowych wyjaśnień.

Jest to finalny etap przygotowania planu poprzedzający uchwalenie przez Radę Miejską. Od 28.08. do 28.09. trwa wyłożenie planu do publicznego wglądu – pełny tekst ogłoszenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt planu w formie graficznej i opisowej jest wyłożony w pokoju nr 26 w siedzibie urzędu.

http://www.janowlubelski.bip.lublin.pl/index.php?id=324

Architekt Miejski Jolanta Zezulińska

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www