wtorek, 23 kwiecień 2019, Imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta

Pogoda w Janowie

Wizyta Wicewojewody Roberta Gmitruczuka w Janowie Lubelskim

W miniony poniedziałek tj. 10 września br., na zaproszenie Starosty Janowskiego Grzegorza Pyrzyny do Janowa Lubelskiego przyjechał Wicewojewoda Lubelski. Podczas spotkania Wicewojewoda zapoznał się z inwestycjami prowadzonymi, czy też planowanymi w przyszłości przez Powiat Janowski.

Na początku spotkania Robert Gmitruczuk w towarzystwie Starosty, Wicestarosty Antoniego Kulpy, członków Zarządu: Wiesława Dyjacha, Sławomira Dworaka, Zenona Zyśko, Sekretarza Powiatu Grzegorza Krzysztonia, Przewodniczącego Rady Powiatu Władysława Sowy, Skarbnik Barbary Fuszara, Wójta Gminy Godziszów Józefa Zbytniewskiego,  jak również gospodarzy miasta: Krzysztofa Kołtysia – Burmistrza i Zastępcy Czesława Krzysztonia złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą wydarzenia września 1939 roku, aby uczcić pamięć mieszkańców naszego miasta, którzy tragicznie zginęli podczas drugiej wojny światowej. Tablica znajduję się na budynku carskiego wiezienia przy ulicy Ogrodowej.

Kolejnym etapem wizyty Wicewojewody była wspólna inwestycja gminy i powiatu, która jest współfinansowana w 50% z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych, a jaką jest przebudowa drogi powiatowej - ulica Ks. Skorupki. Wartość projektu to kwota przeszło 3 mln zł.. Wkład własny - (55% Gmina Janów Lubelski i 45% Powiat Janowski) .

Pan Wicewojewoda uczestniczył także w spotkaniu z Dyrektor Renatą Ciupak i pracownikami Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, gdzie zapoznał się z inwestycjami, które są planowane w przyszłości. Mowa o termomodernizacji szpitala. Jak poinformował Starosta Grzegorz Pyrzyna – „Zostały złożone wnioski na termomodernizację budynków szpitalnych oraz na wyposażanie janowskiego szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny. Jest to kwota rzędu 20 mln zł. Wnioski przeszły ocenę formalną, aktualnie podlegają ocenie merytorycznej”. Pan Starosta podkreślił, że obecnie „sytuacja szpitala jest stabilna, szpital ma pełną płynność finansową. Rozwiązana została sprawa zaległości finansowych z tytułu Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szpital realizuje program: informatyzacji placówki na kwotę 3,2 mln zł.”.

W dalszej części spotkania Robert Gmitruczuk spotkał się z Dyrekcją szkół średnich, gdzie obecnie trwają prace inwestycyjne. Jest to termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa (3 mln zł). Ponadto, oprócz termomodernizacji wybudowano parkingi przy wyżej wspomnianych szkołach. Aktualnie jest także realizowany projekt wyposażenia warsztatów szkolnych (ZST, ZS) w nowoczesny sprzęt do praktycznej nauki zawodu na kwotę rzędu 3 mln zł.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www