Pogoda w Janowie

czwartek, 18 październik 2018, Imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła

Wnioski czy oświadczenia? Nowe formy ubiegania się o dopłaty bezpośrednie z ARiMR

Jednym z głównych priorytetów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2018 r., jest zadanie, które dotyczy wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich.

Warto tu zaznaczyć, iż od 2018 roku, obowiązują nowe przepisy unijne, zgodnie z którymi o dopłaty bezpośrednie można ubiegać się składając wniosek przez internet. Priorytetowym zadaniem Agencji jest zatem dobrze przygotować się do przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie i dobrze przygotować do tego rolników. Jest to trudne przedsięwzięcie, ponieważ w Polsce o te dopłaty ubiega się nieco ponad 1,3 mln, a w województwie lubelskim ponad 173 tys. rolników i większość z nich, do tej pory składało papierowe formularze wniosku.

Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków przez internet została przygotowana specjalna nowa aplikacji e-WniosekPlus. Aplikacja ta będzie przejrzystsza, prostsza i bardziej intuicyjna niż ta z zeszłego roku – deklaruje Artur Pizoń – z-ca Dyrektora Lubelskiego ARiMR, który zapewnił również, że Agencja dołoży wszelkich starań, aby dobrze przygotować rolników do składania e-wniosków. W tym celu przeprowadzona zostanie m.in. szeroka akcja informacyjno-szkoleniowa, podczas której rolnicy będą mogli dowiedzieć się jak prawidłowo przygotować e-wniosek lub gdzie szukać pomocy w jego wypełnieniu.

Agencja bardzo liczy na współpracę z doradcami Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nadmienić należy, że w pewnych przypadkach nie trzeba będzie składać e-wniosku o dopłaty bezpośrednie. Chodzi o rolników, którzy złożą stosowne oświadczenie, że w 2018 roku nic się nie zmieni w porównaniu z danymi zawartymi we wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2017 roku.

Podkreślmy, że w 2018 r. rolnik, który będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności na zazielenienie, płatności redystrybucyjnej lub płatności niezwiązanej do tytoniu, w gospodarstwie którego powierzchnia gruntów ornych wynosi mniej niż 10 ha, zamiast wniosku o przyznanie płatności, rolnik może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie pomocy złożonego w roku poprzednim.

W przypadku złożenia oświadczenia uznaje się, że rolnik złożył na dany rok wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, do powierzchni, do których ubiegał się w poprzednim roku.

„Chciałbym zachęcić wszystkich rolników spełniających kryteria wymienione powyżej do składania oświadczeń. Powyższe oświadczenia będą przyjmowane w Biurach Powiatowych Agencji od 15 lutego do 14 marca 2018 r. – zaznacza w rozmowie Artur Pizoń – Zastępca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – dodając „złożenie oświadczenia jest najprostszą formą złożenia wniosku o płatność, która znacznie ułatwi załatwienie sprawy rolnikom”.

Tekst: ARMiR, foto: Dorota Kozdra

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www