sobota, 8 sierpień 2020, Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza

Pogoda w Janowie

XIV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim - Transmisja

29 listopada  2019r., godz. 930 - sala konferencyjna Janowskiego Ośrodka Kultury

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 29 października 2019 r.
4. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Janów Lubelski do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
2) uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkanców Gminy Janów Lubelski,
3) uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020,
4) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Janów Lubelski na 2020 rok,
5) uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych,
6) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
7) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
8) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
9) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Janowskiemu,
10) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
11) uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2019 - 2022,
12) uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Łążku Ordynackim,
13) uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janów Lubelski na lata 2020 - 2024.

5. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www