środa, 29 styczeń 2020, Imieniny: Franciszka, Zdzisława, Walerego

Pogoda w Janowie

Zawiadomienie - IX sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 18 lipca  2019 r.   o godz. 800 w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury odbędzie się  IX sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 18 czerwca 2019 r.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
 2. uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy,
 3. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. uchwała w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od podatników będących osobami fizycznymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów,
 5. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Modliborzyce,
 6. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 7.  uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Janowskiemu,
 8. uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 9. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Janów Lubelski na lata 2019 – 2022.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.     

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                  Krystyna Ćwiek

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www