czwartek, 18 lipiec 2019, Imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana

Pogoda w Janowie

Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

Janowska Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1905 r.  Jest jedną z najstarszych jednostek na terenie powiatu janowskiego. W swych szeregach skupia 61 strażaków ochotników.

Dnia 03 lutego 2019 roku w Domu Nauczyciela przy ulicy Ogrodowej odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność OSP za 2018 rok.

Zebranie sprawozdawcze otworzył Dh Grzegorz Kwiecień Prezes jednostki OSP witając zaproszonych gości w osobach:

Burmistrza Janowa Lubelskiego Pana Krzysztofa Kołtysia

Posła na sejm RP Pana Jerzego Bieleckiego,

Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim st.bryg.Grzegorza Pazdraka

Radnych powiatowych Pana Sławomira Dworaka i Bartosza Piecha oraz miejskich Grzegorza Flisa i Krzysztofa Kurasiewicza.

Zebraniu przewodniczył Dh Krzysztof Kurasiewicz – v-ce Prezes OSP

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił Druh Prezes Grzegorz Kwiecień.

Sprawozdanie finansowe przedstawił Druh Skarbnik Grzegorz Flis.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Druh Tadeusz Pikula.

W roku sprawozdawczym jednostka OSP  uczestniczyła w uroczystościach państwowych i kościelnych, w ćwiczeniach na obiektach w miejscowości Biała, zawodach sportowo pożarniczych nad janowskim zalewem.

Doposażono jednostkę w medyczną torbę ratowniczą ze środków funduszu sprawiedliwości. Pozyskano środki finansowe z Nadleśnictwa Janów Lubelski na cele statutowe.

Dwóch strażaków ukończyło szkolenie uczestnicząc w kursie podstawowym i dowódców.

Ze środków 1 % podatku przekazanych przez osoby fizyczne zakupiono szafki na przechowywanie umundurowania bojowego do działań ratowniczo gaśniczych. Jednostka dwa razy uczestniczyła w działaniach ratowniczo gaśniczych.

Dnia 28 stycznia w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum zorganizowano i przeprowadzono turniej tenisa stołowego dla strażaków z terenu gminy o Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego..

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza skupiająca w swych szeregach dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum publicznego w Janowie lubelskim.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 12 spotkań z wykorzystaniem bazy sprzętowej  szkoły podstawowej, komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz miejscowej jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej.

W spotkaniach realizowano założenia regulaminu ćwiczeń do zawodów systemem CTiF/ wykonywanie węzłów pożarniczych, rozwinięcia węży pożarniczych, obsługa hydronetek i nalewaków / oraz regulaminu musztry.

Dnia 18 sierpnia 2018 r. na przystani Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” nad zalewem janowskim przeprowadzono VI powiatowe zawody w sportach wodnych i pożarniczych w oparciu o regulamin CTiF dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu janowskiego.

         Celem zawodów było doskonalenie sprawności fizycznej oraz umiejętności posługiwania się sprzętem pływającym, ratowniczym i pożarniczym przez członków MDP a także integracja wśród młodzieży z różnych jednostek OSP.

Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży  Pożarnych w Janowie Lubelskim, Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim, zainteresowane jednostki OSP z ternu powiatu janowskiego ,Klub Żeglarski „Zefir’ w Janowie Lubelskim.

Dnia 22 sierpnia 2018 r.  zorganizowano spływ kajakowy rzeką Bukową dla dzieci i młodzieży skupionych w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych z terenu powiatu janowskiego w nagrodę za uczestnictwo w zawodach i szkoleniach. Organizatorem przedsięwzięcia była nasza jednostka OSP a jednym ze sponsorów był Pan Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP.

Spływ rozpoczął się w miejscowości Łążek Garncarski, trwał 2,5 godziny i zakończył się w miejscowości Kuziory po przepłynięciu około 10 kilometrów.

Zarząd OSP podjął działania o rozszerzenie oferty szkoleniowej o klasy V-VI  w szkole podstawowej. Już w tym roku odbyło się kilka spotkań z młodzieżą oraz zorganizowano aktywny wypoczynek nad janowskim zalewem na nartach biegowych. Informacje z tych działań zostały zamieszczone na stronie internetowej.

Zaplanowano w 2019 roku przeprowadzenie remontu pomieszczenia garażowego dla potrzeb OSP, zakupu zestawu przeszkód do zawodów sportowo pożarniczych oraz zakup nagłośnienia.

Na zakończenie walnego zebrania sprawozdawczego głos zabrali zaproszeni goście składając życzenia dalszej owocnej społecznej służby na rzecz mieszkańców naszej Gminy.

 

Tekst i zdjęcia Krzysztof Kurasiewicz, Dariusz  Kwiecień

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www