niedziela, 16 czerwiec 2019, Imieniny: Aliny, Justyny, Benona

Pogoda w Janowie

Rowerem do RDOŚ – Wydziału Spraw Terenowych IV w Janowie Lubelskim i dalej leśnymi szlakami nad rzeką Trzebenszą do Kruczka.

Wakacyjnym gorącym przedpołudniem, 01.08.2018 r. grupa rowerzystów z Koła Terenowego PTTK „Ziemia Janowska” w Janowie Lubelskim wyruszyła z Janowskiego Rynku na krótki, podmiejski rajd rowerowy. Celem była wizyta w RDOŚ - Wydziale Spraw Terenowych IV w Janowie Lubelskim a później przejażdżka leśnymi szlakami nad Trzebenszą do Kruczka.

Według informacji na stronie internetowej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobieganiu i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.

W dniu rajdu, z Janowskiego Rynku rowerzyści z KT PTTK pojechali staromiejskimi uliczkami do okalającej kiedyś miasto od południowego zachodu ulicy Wałowej. Dalej przejechano przez osiedle Południe położone na terenie dawnych tzw. Ogrodów i przez tzw. Maślanne do ul. Świerdzowej – której przedłużeniem jest stara Droga Kruczkowa. Jeszcze w latach 60 – tych i 70 – tych XX wieku były to obszary upraw ale też piaszczystych poletek i podmokłych łąk z oczkami wodnymi. Dalej było bagienne Pastwisko Miejskie i wydmy polodowcowe z Piaskową Górą. Były tam  siedliska całej gamy roślin i zwierząt – będących też bioindykatorami środowiska. Zachowały się wspomnienia pierwszych rejsów po oczkach wodnych na baliach i dużych nieckach oraz równie miłe wspomnienia majowych koncertów słowików i słyszanych w całym mieście chórów rechocących żab.

Później łąki w większości osuszono a na Ogrodach, Maślannem i dalszych terenach pobudowano drogi i domostwa. W miejscu pastwiska zbudowano Zalew Janowski a wśród wydm pobudowano ośrodki wypoczynkowe. Jednym z reliktów minionej epoki jest nieoznakowane stanowisko roślin bagiennych przy samej ul. Świerdzowej (pomiędzy ul. Ochotników Węgierskich a ul. Partyzantów). Takich miejsc jest więcej i warto je zachować z uwagi prawną ochronę roślin i zwierząt a także dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta.

Od Parku Rekreacji Zoom Natury  (zbudowanym w miejscu rozebranej wydmy) pojechano szlakiem rowerowym „Czarnej Perły”: nową kostką na wale Zalewu Janowskiego (brak oznakowania) i leśną, zarastającą i zupełnie zapomnianą (ale oznakowaną) ścieżynką. Z trudnej do przejechania ścieżynki wjechano na boisko położone już na terenie Osady Obrówka usytuowanej przy dawnym Gościńcu Krzeszowskim. Obok, przy wzorowo oznakowanym szlaku „Czarna Perła” znajduje się skansen kolejki leśnej i budynek Nadleśnictwa, gdzie mieści się też siedziba RDOŚ IV.

Na spotkaniu w RDOŚ IV członkowie KT PTTK uczestniczyli w ciekawej pogadance o zadaniach oraz działalności programowej tej placówki ochrony środowiska i przyrody, obchodzącej w 2018 r. 10 – tą rocznice powołania.

Dowiedziano się: co to jest ocena oddziaływania na środowisko, jak zwierzęta Lasów Janowskich będą przedostawały się do swych siedlisk położonych po obu stronach

projektowanej trasy S 19, co to jest program sieci obszarów objętych ochroną przyrody Natura 2000 na terytorium UE, co to jest projekt „LIFE+ dla Lasów Janowskich”, o roli zastawek na leśnych strumykach dla rzeczywistej melioracji, o ostatnich stanowiskach sasanek na naszym terenie, o roślinności wydmowej, o poprawionej grobli na stawie w Rezerwacie Imielty Ług, dlaczego łochynie zwane są „pijanicami”, jak płoszenie głuszca przez zbieraczy jagód ma negatywny wpływ na populację tych rzadkich ptaków. Pytano o zdatność do picia wody w stokach Janowskich, o możliwość monitorowania czystości wody rzeki Białki, o pożytki dla mieszkańców z programu Natura 2000.

Dostrzegając wzajemną zgodność zainteresowań uzgodniono kolejną pogadankę na jesienne spotkania KT PTTK ZJ w gościnnej Bibliotece Pedagogicznej w Janowie Lubelskim.   

W dalszą drogę pojechano szosą Janów – Szklarnia i za mostem na rzece Trzebenszy skręcono w prawo – na leśną drogę będącą szlakiem żółtym pieszym historycznym, biegnącym od Porytowego Wzgórza do Batorza. Przejechano przez maleńki przysiółek Cegielnia a dalej borem sosnowym, przez maleńkie wydmy polodowcowe i nadrzeczne zabagnienia. Tak dotarto do Kruczka, tradycyjnego  miejsca odpoczynku, refleksji oraz intencji do Patrona tego miejsca, Świętego Antoniego Padewskiego. Dalsza droga wiodła starym (od 2017 r. jest zmiana) odcinkiem żółtego szlaku przez Las Miejski: za Kruczkiem w prawo, drogą leśną pomiędzy dużą wydmą a bogatym przyrodniczo borem bagiennym nad Trzebenszą. Na obwodnicy turystycznej Ośrodków Wypoczynkowych pojechano nowym pasem rowerowym w jezdni. Przy Parku Rekreacji Zoom Natury dojechano do ul. Świerdzowej i dalej do Rynku, gdzie nastąpiło zakończenie rajdu.

Warto dodać, że niektóre odcinki trasy rajdu pokrywają się z trasą turystyczną wokół Janowa Lubelskiego, której dokładniejszy opis i foto znajdują się na stronie internetowej KT PTTK „Ziemia Janowska”.

Antoni Sydor – Przewodnik Turystyczny PTTK, Instruktor Turystyki Kwalifikowanej Rowerowej.

foto: Czesław Flis, Joanna Sydor, internet

Janów Lubelski, 09.08.2018 r.                     

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www