środa, 16 styczeń 2019, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Program Rewitalizacji dla Gminy Janów Lubelski

Szanowni Państwo,

 rozpoczęliśmy prace nad Programem Rewitalizacji dla naszej Gminy Janów Lubelski. Odbyło się  już pierwsze spotkanie  z mieszkańcami w ramach Konwentu Rozwoju Gminy  wprowadzające do tematyki prac nad nowym  dokumentem strategicznym.

Jak popatrzymy na naszą gminę to stwierdzimy, że Janów Lubelski bardzo szybko się zmienia. W naszym mieście  i gminie powstało  dużo nowych obiektów architektury, niektóre zrewitalizowano, powstały nowe drogi, chodniki, parkingi, boiska,  zrewitalizowano Rynek  i Park Miejski powstały place zabaw. Powstał  również nowoczesny, unikatowy  Park Rekreacji ZOOM NATURY, jest to kompleks architektoniczny, który w skali nie tylko polskiej ale i europejskiej spotkał się z wielkim uznaniem. Powstała uzbrojona strefa inwestycyjna oraz  powstały nowe osiedla.

Nie wszystkie problemy udało nam  się rozwiązać. W dalszym ciągu  dotyka naszą społeczność problem bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego części naszych mieszkańców. Odpowiedzią na te problemy mogą być zapisy w Gminnym Programie Rewitalizacji, który po opracowaniu i przyjęci można byłoby realizować. Dlatego przy pracy nad tym dokumentem należy przewidzieć najtrafniejsze rozwiązania, najbardziej realistyczne oraz akceptowane społecznie.

Chce podkreślić, iż  rewitalizacja nie dotyczy tylko i wyłącznie naprawy fasad czy elewacji. Odnosi się też do ustalonych w porozumieniu z mieszkańcami projektów zagospodarowania  przestrzeni np. parku, dworca, wyposażenia ich w zieleń, ławki, miejsca zabaw lub zagospodarowania  budynku itp.

Czym jest więc rewitalizacja ?

Rewitalizacja  jest procesem, który wymaga kompleksowego ujęcia wielu różnorodnych dziedzin. Są to między innymi: sfery społeczna, ekonomiczna, ekologiczna, jak również prawna, finansowa i planistyczna. Rewitalizacji podlegają obszary kryzysowe i zdegradowane, a dokonuje się jej przede wszystkim w kontekście społecznym. Tworząc przestrzeń publiczną powinniśmy dać ludziom to, na co oczekują. To olbrzymie pole możliwości, ale także wielka odpowiedzialność.

 Jak to  zrobić, , aby  wzbudzić Państwa aprobatę , zainteresowanie, zadowolenie, ale i dumę z tego co tworzymy?

Jak podkreśliłem, najważniejszym w  rewitalizacji powinien być aspekt społeczny i wiązać się z poszukiwaniem nowych elementów lokalnej tożsamości, chociażby poprzez uruchamianie kawiarenek, restauracji, nowoczesnych bibliotek, „wchłanianie” kreatywnych mieszkańców i organizacji pozarządowych, tworzenie unikatowych miejsc spotkań, miejsc bezpiecznego spędzania czasu wolnego, ale i  miejsc pracy.

Rewitalizacja więc wymaga włączenia wszystkich zainteresowanych od samego początku procesu, co oznacza ,  iż najważniejszym  czynnikiem procesu są nasi  mieszkańcy. Będziemy się starali wspólnie odpowiedzieć na pytania: kto jest odbiorcą, co mamy wykonać i jak to wykonać? I o takich sprawach chcę z Państwem rozmawiać. Będę Państwa zapraszał na cykliczne spotkania, konsultacje społeczne, rozmowy, zajęcia warsztatowe. 

Ale pamiętajmy! Szeroko pojęta rewitalizacja wymaga olbrzymich pieniędzy, a w rezultacie tego cierpliwości i konsekwencji  w działaniu, ale również   rewitalizacja ma sens wtedy, gdy nasze działanie jest  działaniem kompleksowym, akceptowanym społeczne, umożliwiającym dotarcie do szerokiego grona mieszkańców, których problemy, potrzeby i oczekiwania mogą być zaspokojone. Aby pozyskać zewnętrzne dofinansowaniem na nasze  przedsięwzięci ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji musimy się wspólnie przygotować!

Warto już teraz zacząć  myśleć o rewitalizacji Rynku starego miasta, Parku Misztalec, dworca autobusowego, Więzienia carskiego, Wyspy nad zalewem i jej otoczenia, rozwiązań komunikacyjnych  w mieście.

Na koniec chciałbym podkreślić, iż  efektem naszej pracy będzie przyjęty przez Radę Miejską  Program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju.

                                                                                                    Zapraszając do współpracy

                                                                                                    Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www