środa, 5 sierpień 2020, Imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

Pogoda w Janowie

Znani Janowiacy

UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego. Ks. Kazimierz Pińciurek

Ks. Kazimierz Pińciurek (1928-1999). Urodził się w Biłgoraju. Przybył do Momot w 1971 roku. Od 1972 roku podjął się misji rozbudowy kościoła. Ze względu na trudności z uzyskaniem pozwolenia władz państwowych na modernizacje, duchowny sam kierował pracami.


UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego. Katarzyna z Ostrogskich Zamoyska

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim w lutym 2020 roku w ramach uczczenia jubileuszu 380. rocznicy lokacji miasta doprowadziło do powstania wystawy pt. „W kalejdoskopie istnień Ziemi Janowskiej” Ekspozycja prezentuje wybór szesnastu portretów...


UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego. Ks. dr prof. hab. Marian Rusecki

 

Ks. dr prof. hab. Marian Rusecki (1942-2012) urodził się w Janowie Lubelskim. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1966 roku, następnie rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Garbów, a od 1970 roku - w parafii św. Pawła w Lublinie.


Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www