Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"