List od Adama Sekścińskiego - Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego