Ogłoszenie nr 5/2018 Burmistrza Janowa Lubelskiego o wynikach otwartego konkursu oferty na realizację zadania - "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"