Ogłoszono przetarg na budowę odcinka drogi gminnej w ciągu ul. Inwestorskiej