Podpisanie umowy na przebudowę ulicy Wiejskiej (odcinek od ul. Jana Pawła II)