Przebudowano 3 km drogi – w Momotach Dolnych i w Kiszkach