„Rekreacja ruchowa seniorów w zdrowym stylu życia – 2017” – podsumowanie