Światowy Zlot Harcerzy w USA ze wsparciem Terytorialsów