Wzrost opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych