Zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Janów Lubelski