Zaproszenie na XI Krajoznawczy Rajd Rowerowy - 11 maja